Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

theorganicpharmacy.com.tr olarak, web sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın ve müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu aydınlatma metni, theorganicpharmacy.com.tr tarafından işletilmekte olan https://www.theorganicpharmacy.com.tr adresli web sitemiz üzerinden toplanan kişisel verilerin hangi amaçlarla toplandığını, bu verilerin nasıl işlendiğini, kimlerle paylaşıldığını ve kişisel veri sahiplerinin haklarını içermektedir.

Sorumlu Veri Sorumlusu

The Organic Pharmacy, Barbaros Mah. Akzambak Sk. Uphill Towers B Blok Kat:24 D:148 Ataşehir İstanbul adresinde mukim Rodonit Sağlık Ürünleri Kozmetik Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak, kişisel verilerinizin veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlenmektedir.

Toplanan Kişisel Veriler, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Web sitemiz üzerinden, kullanıcıların web sitemizi kullanımı sırasında otomatik olarak veya kullanıcıların kendileri tarafından gönüllü olarak verdiği kişisel veriler toplanmaktadır. Bu veriler, web sitemize yapılan ziyaretlerde otomatik olarak toplanan teknik veriler, kullanıcılar tarafından formlar aracılığıyla sağlanan iletişim bilgileri, sipariş bilgileri gibi bilgileri içerebilir.

Kişisel verileriniz, hizmetlerimizin gerektirdiği şekilde sizlere sunulabilmesi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, şirket politika ve prosedürlerimizin uygulanması amacıyla KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Web sitemizin kullanıcı deneyimini geliştirmek,
 • Kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,
 • Şirket içi politika ve prosedürleri uygulayabilmek amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, yasal yükümlülükler kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili servis sağlayıcılarımıza aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK'nın 7. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan haklarınızın bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, burada yer alan formu doldurarak veya bilgi@theorganicpharmacy.com.tr mail adresi üzerinden bize iletebilirsiniz.

Image with text

Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

Share information about your brand with your customers.

Button label

Image with text

Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

Share information about your brand with your customers.

Button label

Image with text

Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

Share information about your brand with your customers.

Button label

Image with text

Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

Share information about your brand with your customers.

Button label

Share information about your brand with your customers. Describe a product, make announcements, or welcome customers to your store.